مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
هاست دانلود و آپلود 2000 مگابایت دایرکت ادمین - مشخصات داخل سایت

با کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود و آپلود 5000 مگابایت دایرکت ادمین - مشخصات داخل سایت

با کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود و آپلود 10000 مگابایت دایرکت ادمین - مشخصات داخل سایت

با کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود و آپلود 30000 مگابایت دایرکت ادمین - مشخصات داخل سایت

با کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود و آپلود 50000 مگابایت دایرکت ادمین - مشخصات داخل سایت

با کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود و آپلود 100000 مگابایت دایرکت ادمین - مشخصات داخل سایت

با کنترل پنل دایرکت ادمین

هاست دانلود و آپلود 500000 مگابایت دایرکت ادمین - مشخصات داخل سایت

با کنترل پنل دایرکت ادمین

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (18.204.227.117) در سیستم ثبت خواهد شد.