قسمت آرشیو دانلود برای همه آموزش ها، برنامه و سایر فایل هایی که شما برای سایت خود و راه اندازی آن نیاز دارید، ‌وجود دارد.

بخش ها

محبوب ترین دانلود ها

فرم اشخاص حقوقی سامانه پیام کوتاه
با توجه به نوع پنلتان از حقیقی یا حقوقی فایل مربوطه را دانلود کرده و مشخصات خواسته شده را وارد نمایید (دقت کنید مشخصات را بصورت دقیق طبق فرم نمونه وارد کنید) سپس فایل آماده شده را با موضوع مدارک خرید شماره و ذکر نام کاربری پنل، به ایمیل panel@shatelhost.com ارسال نمایید.
اندازه فایل ها: 23.5 kB
فرم اشخاص حقیقی سامانه پیام کوتاه
با توجه به نوع پنلتان از حقیقی یا حقوقی فایل مربوطه را دانلود کرده و مشخصات خواسته شده را وارد نمایید (دقت کنید مشخصات را بصورت دقیق طبق فرم نمونه وارد کنید) سپس فایل آماده شده را با موضوع مدارک خرید شماره و ذکر نام کاربری پنل، به ایمیل panel@shatelhost.com ارسال نمایید.
اندازه فایل ها: 21.5 kB
FileZilla 3.5.1 (Linux)
Built for Debian 6.0 (Squeeze). It is highly recommended to use the package management system of your distribution or to manually compile FileZilla if you are running a different flavour of Linux.
اندازه فایل ها: 4.5 MB
FileZilla 3.5.1 (Windows)
FileZilla 3.5.1 - Windows XP, Vista and Windows 7 are supported, each both 32 and 64 bit.
اندازه فایل ها: 4.32 MB
joomla-malware-scanner

اندازه فایل ها: 4.99 kB